ONTLENEN van VLF-materiaal:

materiaalmeester: Jhony Vandebroeck

 

 

 

  • TENTOONSTELLINGSPANELEN 200x 130 cm ------  20 stuks
  • FOTOKADERS ALU  40 x 50 cm  ------------------------ 140 stuks
  • FOTOKADERS ALU  60 x  60 cm ------------------------   70 stuks

 

 

Werkwijze bij aanvraag ontlenen materiaal.

 

1. Bij aanvraag materiaal vult de materiaalmeester het formulier “Ontlenen van VLF materiaal” in.  Vul in de datum van het afhalen en datum van terugbrengen.

 

2. Mail dit ingevulde formulier door aan :  de aanvrager (contactpersoon of club) zodat hij weet wat moet betaald worden, de penningmeester (finance@vlfvzw.be) zodat hij de betaling kan opvolgen en aan de depothouder (materiaal@vlfvzw.be) zodat hij weet dat er materiaal aangevraagd is. Dit kan door alle e-mailadressen in te vullen in één mail.

 

3. De penningmeester vult voor zijn boekhouding op het formulier de datum in, als hij het huurgeld en de waarborg op de rekening ontvangen heeft. Hij verwittigt hiervan de materiaalmeester (materiaal@vlfvzw.be)).

Deze geeft de depothouder de toelating het materiaal af te leveren aan de huurder voor de gevraagde periode. (via mail aan materiaal@vlfvzw.be). Indien materiaal niet ingeleverd wordt op de overeengekomen datum, verwittigt de depothouder de materiaalmeester hiervan.

 

4. Na terugbrengen van het materiaal verwittigt de depothouder zo snel mogelijk de materiaalmeester van eventuele bijkomende kosten en of herstellingswerken. Ook als het materiaal in orde is geeft hij een seintje aan de materiaalmeester.   

 

5.Indien kosten dienen aangerekend te worden vult de materiaalmeester het formulier “Afrekening ontleend VLF-materiaal” in. Hij stuurt een email met dit formulier aangehecht naar de penningmeester (finance@vlfvzw.be) en naar de contactpersoon van de club die het materiaal geleend hadden.   Zo heeft de ontlener een afrekening voor hem en heeft de penningmeester een bewijsstuk voor zijn uitgave.

 

6.De penningmeester betaalt de waarborgen eventueel mits afhouden van herstellingskosten terug aan de kring.

Niet vergeten: maak een kopie van formulier “Ontlenen” en eventueel van “Afrekening” om bij te houden in een dossier (datum opvolgen!)

 

 

 

 

 

 

ONTLENEN VLF - MATERIAAL