Beknopt verslag ALGEMENE VERGADERING van 5 december 2008

Verkeerde certificaten.

André verontschuldigt zich omdat hij sommige laureaten een geslachtsverandering opdrong. Hij gebruikte per abuis de verkeerde teksten om de certificaten voor de VLF-onderscheidingen af te drukken, waar ‘hij’ moest staan, stond er nog ‘zij’. De juiste documenten worden nu aan de betreffende laureaten bezorgd.

Evaluatie salon van de fototocht.

Tijdens de voorafgaande vergadering van de RvB hebben wij de voorbije salons al geëvalueerd, maar we willen toch van de AV horen hoe zij deze organisaties vonden.
Eerst de Fototocht… de afgevaardigden worden uitgenodigd om hun opmerkingen te laten horen.
Kamiel van Infra Lanaken bijt de spits af met een woordje van dank aan de vlotte medewerking en hulp die ze kregen van het VLF-bestuur.
Jacky van AG Bree merkt op dat de opkomst en de belangstelling van de Limburgse fotokringen aan de magere kant was. André Degent pikt hierop in en zegt dat de gastkring toch enorm goed zijn best had gedaan: een prima locatie, een goede presentatie, een goede ontvangst en een overvloedige receptie.
Achille van Renovat merkt op dat het projectiescherm wat veraf stond en dat de geprojecteerde beelden daardoor niet zo goed overkwamen.
Besluit: in groe lijnen een geslaagd salon, proficiat Infra Lanaken!

Evaluatie salon van het Provinciaal Salon.

André D. vraagt ook hiervoor naar commentaar van de clubafgevaardigden.
Jean-Pierre van gastkring Candid Munsterbilzen zelf vraagt zich af waarom de beelden niet scherp overkwamen. Stefan Migalski weet te vertellen dat dit afhangt van het gebruikte programma en van de gekozen output. Je hebt alvast een geschikt programma nodig, bijv. ProShow Producer, Wings Platinum, M Objects of PTE. Er is blijkbaar wel nood aan duidelijke informatie hierover. Men bekijkt de mogelijkheden om hier lessen over te geven of te volgen.
Verder over het salon… er wordt opgemerkt dat er nu weer ‘te veel’ volk aanwezig was op de opening. De zaal was beduidend kleiner dan die van Infra Lanaken met meer aanwezigen. “Het is allemaal niet eerlijk verdeeld in het leven,” zegt de voorzitter.
Besluit: de mensen van Candid zijn tevreden over de belangstelling, blijkbaar is iedereen van oordeel dat dit algemeen genomen een goed salon geweest is.

Wijziging van de wedstrijdreglementen.

Zoals in de lente aangekondigd, was het voorbije jaar een jaar van experimenteren in verband met het verloop van de wedstrijden.  Na enkele grondige evaluaties, ondermeer tijdens een extra RvB, hebben wij daar waar nodig de reglementen aangepast, vooral wat betreft het inleveren van de digitale werken. Iedere kring heeft afgelopen woensdag de voorlopige versie van deze reglementen gekregen via mail.  Wij waren blij dat we van diverse mensen opmerkingen en aanpassingen gekregen hebben, o.a. een hele brok werk van Achille van Renovat, niet zozeer qua inhoud, wel qua leesbaarheid. De volledig herwerkte tekst hebben wij vorige woensdag naar alle clubs doorgestuurd, met de wijzigingen gemarkeerd in het geel.

De voorzitter overloopt de gedeeltes waar een en ander gewijzigd werd. Er komen nog enkele kleinere opmerkingen, de voorzitter verduidelijkt hier en daar nog wat, de afgevaardigden stellen geen grote vragen, blijkbaar zijn de experimenten in goede aarde gevallen. 

Stefan van Digiclub De Teut Zonhoven heeft wel nog enkele bedenkingen betreffende ‘gelijkaardige beelden’ en ‘eigen werk’. Uit de discussie die volgt kunnen we besluiten: “We rekenen op de eerlijkheid van de auteurs i.v.m. de werken die ze inzenden. Zij moeten er op letten dat hun niet kan aangewreven worden dat ze beelden gebruiken die ze niet zelf kunnen gefotografeerd hebben en dat ze geen op elkaar gelijkende beelden inzenden. In het weren van gelijkaardige beelden kan men erg ver gaan, soms ook wel te ver.”
En daarna vraagt de voorzitter aan de afgevaardigden om te stemmen over de vernieuwde reglementen. Ze worden unaniem goedgekeurd door de aanwezige afgevaardigden.

Stefan opperde nog bezwaren bij de aanduiding over de maximum hoogte bij opstaande digitale beelden (768 pixels), hij vindt namelijk dat die auteurs dan benadeeld worden. Hij slaagt er echter niet in om zijn standpunt bij de andere afgevaardigden duidelijk te maken.

PowerPoint presentatie.

De voorzitter overloopt het invullen van de deelnameformulieren en het inleveren van werken aan de hand van een PowerPoint presentatie.  Hiermee wil hij helpen om het werk van de wedstrijdcommissaris vlotter te laten verlopen doordat de werken in massa kunnen ingelezen worden.  Hij herhaalt nogmaals dat inzendingen die niet aan deze normen beantwoorden niet in het systeem opgenomen worden en dus niet kunnen gejureerd worden.  Deze PowerPoint presentatie zal naar de wedstrijdcommissaris van elke kring gezonden worden. Daarom is het belangrijk dat deze persoon en zijn e-mail adres ook aangeduid worden op de lijsten van de clubs. Op vraag van enkele clubafgevaardigden zetten we de presentatie ook op de site.

Juryleden Criterium.

Er werden voorstellen gedaan door sommige kringen om het kiezen van juryleden aan te passen en zoals beloofd in de loop van dit jaar verwachten wij uit de kringen twee namen van personen die bekwaam zijn om  foto’s en geprojecteerde beelden te jureren met de nadruk op ‘bekwaam’.  Een kring is immers niet verplicht om namen door te geven. Het is beter dat je geen namen doorgeeft in plaats van Janneke en Mieke op te geven om toch maar iemand te kunnen opgeven. Ook verwachten wij dat de clubs namen opgeven van personen die op zaterdag 25/04 en 30/05 zeker naar de jureringen in de Kwint te Zonhoven kunnen. 

Project ‘Buiten Competitie’.

Het voorgestelde project om ook een podium te bieden aan mensen die buiten de wedstrijdfotografie actief zijn, kent geen vlotte start.  Wij hebben enkele personen rechtstreeks gecontacteerd en wachten nog op een positieve reactie. Daarna beleggen wij een eerste vergadering van deze werkgroep. Wij houden jullie op de hoogte van de verdere resultaten.

Aan de klaagmuur.

Onlangs kreeg onze voorzitter de vraag of wij de “F” van foto uit “VLF” niet moeten gaan vervangen door de “P” van Photoshop. Het was een reactie in verband met het bezoek aan de salons van de Fototocht en het Provinciaal Salon. 
De voorzitter antwoordt: “Als we naar de essentiële betekenis van “fotografie” gaan kijken, dan komt het erop neer dat  fotograferen “schrijven met licht” is. Dit schrijven met licht kan en kon men op dia, een digitaal beeld en een foto (kleur of zwartwit). Het schrijven met licht op een dia beperkte zich meestal tot het instellen van een juiste belichting op je toestel, een kloppende compositie.  Bij foto echter werden er in de donkere kamer nog heel wat technieken toegepast om de beelden aan te passen, te verbeteren en  na een geslaagde bewerking vond men het prachtige beelden.  Sinds de introductie van de digitale fototoestellen en het ontwikkelen van steeds meer en betere fotobewerkingsprogramma’s  zou het gebruik van hiervan volgens sommigen taboe zijn.  Doen deze programma’s dan niet ‘hetzelfde’ als wat er vroeger in de doka gebeurde? Men deed toch ook retouches, solarisaties, collages en zo meer.  Als bewerkingsprogramma’s gebruikt worden om een beeld beter te maken mag dat voor mij geen probleem zijn en geloof mij vrij zelfs de beste photoshopper kan van een slecht beeld geen goed beeld maken.”

Enkele leden van de AV reageren hierop met reacties als: “Hoe zou men alles wat gephotoshopt is kunnen weren? Dan zou 95 % van de werken weg moeten. Waar sommige clubs 5 jaar geleden op sterven na dood waren, bloeien ze tegenwoordig weer op, dankzij de digitale fotografie.”

Eindejaarszending.

Al heel wat clubs stuurden hun ledenlijsten terug, ook de abonnementslijsten komen vlot binnen. Het wordt nu wel hoog tijd dat de anderen ook in actie schieten, zodat we eventuele nieuwe abonnees reeds vanaf januari hun boekje kunnen sturen.
Clubs die hun statutaire vergadering pas in januari houden, worden toch verzocht hun ledenlijsten met de huidige stand van zaken nu door te sturen. Achteraf wijzigen kan immers nog altijd.

Voorbije activiteiten.

Een geslaagde tentoonstelling ter gelegenheid van de viering van het 40 jaar bestaan bij Foto- en Diakring Peer.

Verder was er ook nog de tentoonstelling bij Koninklijke Hafoc.

Geplande activiteiten.

Salon van Fotokring Dilsen ‘88’ op 20 en 21 december.

Rondvraag en slotbemerkingen.

Tele 3530 Houthalen kondigt aan dat zij het Provinciaal Salon 2009 willen organiseren.
De opening en tentoonstelling gaan door op zaterdagavond, 5 december in de sporthal van Houthalen Oost en op zondag 6 december 2009.
De inlevering van de werken is op de AV van oktober (2/10) en de jurering gaat door op 17 oktober 2009.
De RvB is nog steeds wachtende op een kandidaat voor de inrichting van de FotoTocht. Als er een club is die plannen heeft om dit op zich te nemen, … dat ze zich niet laten tegenhouden en er onze voorzitter vlug van op de hoogte brengen.
Ondervoorzitter Boudewijn neemt het woord om iedereen een goed jaaruiteinde te wensen en kondigt aan dat dit zijn laatste vergadering bij de RvB van het VLF was. André D. dankt Boudewijn en ook Nestor, die ook zijn pensioen van de RvB van het VLF aangevraagd heeft, voor hun werk en voor wat zij betekend hebben voor ons verbond. Hij zegt dat er nog wel iets officiëlers volgt.

Afsluiting.

De voorzitter wenst allen een behouden thuiskomst en nu al het beste voor de feestdagen en de jaarwisseling. Wij verwachten alle clubafgevaardigden op de eerste AV van 2009 op tweede nieuwjaarsdag (2 januari) om 20.30 in GC Tentakel te Zonhoven.

HOME