Beknopt verslag ALGEMENE VERGADERING van 3 oktober 2008

Inleveren werken en deelnamelijsten.

Hopelijk heeft iedereen zijn werken vandaag tijdig en correct ingeleverd, want omdat de jureringen zo kort op de inleveringen volgen, kunnen wij na vandaag geen werken meer aannemen.
Onze voorzitter en wedstrijdcommissaris werden in de loop van de laatste dagen overstelpt met de deelnamelijsten. Sommige hebben deze op de cd met de inlevering van de digitale werken gezet.  Voor hen die ze nog niet gemaild hebben of die ze niet op genoemde cd staan hebben is er nog de mogelijkheid ze te mailen tot zaterdagavond om 24 uur. Daarna sluiten we af!
Voor wat deze formulieren betreft, wil de voorzitter toch een paar inzenders bedanken voor hun creativiteit. Niettegenstaande het voorbeeld op elk formulier worden de gegevens toch nog op een andere wijze ingevuld en vinden sommigen het zelfs nodig om kolommen in het formulier bij te voegen.  Gevolg: alle afwijkingen van het originele formulier moeten door ons verbeterd worden.                                                         

Jureringen.

De jureringen beginnen telkens om 10.00 uur. Let op, ze zijn in de voormiddag niet toegankelijk voor het publiek. In de namiddag zijn, zoals voorheen, toeschouwers toegelaten. 
De jurering in Lanaken op 18 oktober gaat door in het Ontmoetingscentrum, Biesweg 16 te Gellik.
De jurering in Munsterbilzen op 25 oktober gaat door in het clublokaal van Fotoclub Candid Munsterbilzen, in Kasteel Edelhof op het Leroyplein.
                                     

De juryleden.

Het vinden van juryleden voor beide salons was geen sinecure. Volgende personen waren nog bereid om de foto’s en geprojecteerde beelden in Limburg te komen beoordelen:

 

Geprojecteerde beelden

Foto’s

Juryleden Fototocht:

W. Cuypers

H. Schröder

 

L. Joosten

P. Schoonbroodt

 

R. Welters

B. Nys

 

 

 

Juryleden Prov. Salon:

L. Vervliet

J. Poels

 

H. Heylen

R. Barbarien

 

J. Michiels

J. Plochaet

                                                     

Planning lessen 2009.

De voorzitter op de klaagstoel: “In het voorwoord van het vorige VLF-Nieuws stond de vraag om ons enkele suggesties te bezorgen voor het inrichten van lessen, zo konden wij inspelen op de behoefte van onze leden. Wij kregen echter welgeteld slechts één reactie, blijkbaar zijn onze VLF-leden volleerd. Toch zullen wij onze uiterste best doen om weer geschikte lessen te vinden waar het merendeel van jullie wat aan gaan hebben. Hulp is nog altijd welkom.”
                                                     

Buiten competitie.

Er wordt ons gevraagd ons niet alleen te beperken tot het wedstrijdgebeuren en ook iets in te richten voor de “andere” fotografen, ook lid van ons Verbond.  Wij kregen naast de toezegging van Stefan op de vorige AV en deze van Paul om aan een werkgroep mee te doen GEEN  reacties meer.
Paul doet nogmaals een oproep aan alle afgevaardigden om vooral in hun clubs aan alle leden mede te delen dat zij aan zo’n werkgroep kunnen deelnemen. In die werkgroep kunnen dan verdere krachtlijnen uitgezet worden om de niet-wedstrijdgerichte fotografen van ons Verbond op regelmatige tijdstippen een podium te bieden of voor hen een toonmoment in te richten.
“In verband met dergelijke oproepen constateren we steeds weer een golf van onverschilligheid, ook hier in deze vergadering. Zou het dan kunnen zijn dat wij hier zitten met alleen maar wedstrijdfanaten?” besluit de voorzitter.

Euregionale wedstrijd.

Vanuit het Limburgs Museum in Venlo worden wij weer aangespoord om volgend jaar aan dit tweejaarlijks evenement deel te nemen. Deelname aan deze Euregionale wedstrijd is gratis en je kan er een leuke geldprijs mee in de wacht slepen. Tijdens de vorige editie was er al een gevoelige stijging van het deelnemersaantal vanuit ons Verbond, wij hopen voor volgend jaar op een nog grotere deelname.
In dit VLF-Nieuws zullen wij een lijstje met trefwoorden publiceren i.v.m. het thema van de wedstrijd.

Voorbije activiteiten.

De workshop “Modellen en modelfotografie” met fotografe Marianne Peyffers kunnen we gerust een succes noemen. Er werd zelfs gevraagd om dergelijke workshop nog opnieuw in te richten.

Komende activiteiten.

De jureringen van het Provinciaal Salon en van de FotoTocht kwamen eerder al aan bod. Voor de overige activiteiten verwijzen we graag naar de evenementenkalender op onze website.

Rondvraag.

Mia van Delta Neeroeteren deelt een foldertje uit over onderwaterfotografie en –video, dit om in de clubs mede te delen. (29 – 30 nov., Metropolis Antwerpen; alle info op: www.nelosfilmfestival.be)
Nog een mededeling van Mia: zij kreeg de vraag van een Immokantoor naar een fotograaf om gronden en huizen te fotograferen. Wie zich geroepen voelt…? Jan Leijskens heeft hier wel enkele bedenkingen bij.
Willy van Digiclub “De Teut” Zonhoven speelt hier op in, want hij heeft ook een vraag om te komen fotograferen bij allerlei activiteiten i.v.m. de paardensport. Meer info op: info@fotomag.be.
Verder vraagt Willy om het verslag eventueel vroeger naar de clubs te sturen via e-mail. Bij het bestuur heeft men echter een ander voorstel: “We zetten een resumé van de belangrijkste punten uit dit verslag op de website, zo is voor bij alle leden van ons Verbond toegankelijk en niet alleen voor de clubafgevaardigden of voor de secretariaten.
Kamiel van De Eik Lummen vraagt om de eindejaarszendingen (ledenlijsten) vroeger dan andere jaren naar de clubs te sturen, liefst al in oktober om de nodige administratie bij de clubs tijdig af te ronden. Daar hebben wij bij het bestuur wel oren naar.
Jacky van AG Bree vraagt naar uitleg i.v.m. het invullen van de deelnemingsformulieren. Jan, de voorzitter van AG Bree, had er namelijk een kolom bij gemaakt om de foto’s te kunnen rangschikken op nummer. André geeft uitleg aan Jacky waarom dit niet zo’n goed idee was.  
Boudewijn kondigt aan dat hij er na dit werkjaar mee ophoudt, hij wil in schoonheid eindigen. De voorzitter vertolkt onze gevoelens van spijt, Boudewijn is jarenlang een steunpilaar voor het VLF geweest, wij zullen hem zeker missen maar we respecteren zijn beslissing.HOME